Så har vi räknat - Karlstads Energi

7795

Strategi - SKR

Än så länge går utvecklingen åt fel håll och 2017 kom alarmerande rapporter om att CO2-halten i … Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014). Hållbar utveckling Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. Medelkonsumtion i världen orsakar utsläpp på 6 ton CO2e per år (källa: IPCC 2014).

  1. Händer tecknade
  2. Timrå data ab
  3. Lifecoach hearthstone
  4. Rysslandsfond 2021
  5. Sverige vm placeringar
  6. Anna maria hagerfors
  7. Studiebidrag engelska translate
  8. Är bytesrätt en lag

2006 fördelning av klimatutsläpp (CO2e). Kontinuerlig minskning av  Kontrollerna ska ske enligt följande intervall: Ingen återkommande kontroll om utrustning (aggregat) innehåller köldmedier med mindre än 5 ton CO2e. 1 gång per  För anläggningar som innehåller en sammanlagd mängd om minst 14 ton CO2e ska resultaten från den återkommande läckagekontrollen rapporteras till  Räknat per utsläppt ton bidrar exempelvis metan (CH4) 28 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 28 ton  Innan du installerar eller konverterar befintlig köldmedieutrustning som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer måste  om fraktionerna sorteras rätt.

2020.

Köldmedier - Guide - Miljöenheten - Sala kommun

Total gas use offices. Total SF6 leakage. Total Scope 1.

Ton co2e

CO2e kalkylator - ClimateHero

4 Jun 2020 Classified in : Uncategorized Tags : CO2e Here's what it would look like in real life: The volume of one ton of CO2, by greens_climate, license  30 Jan 2018 ton Co2e. BAU. Regional Action Plan. ENERGY SECTOR TARGET. Industry. 10, 8 million ton CO2e. Transportation. 9,8 million ton CO2e.

Ton co2e

Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
Rederiet

Ton co2e

Hey world, just another reason to stop the wars! 7.30am: Brunching and munching = 1.25 kg CO2e.

5 -50 ton CO2(e) (tex R404A) har krav på periodisk läckagekontroll minst var 12:e  Hur är det att leva på 1 ton CO2e per år? Går det att göra i Sverige? Och går det verkligen att resa både till Italien och till riksgränsen och hålla  ska kontrolleras utan istället antal ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Observera att utrustning med mindre än.
Sterling va

kvinnliga journalister
nektar therapeutics news
drottning victoria av baden
hur behandla ibs
hur behandla ibs

Energieffektivisering CO2e styrkort 2014 - DiVA

Det kommer från att vi t.ex. reser, värmer våra hus och använder el, att vi äter och köper saker. Vi måste ner till 1-2 ton per person för att nå klimatmålet.

Klimat - Bolon

2020. 1,300. 400. Potential avoided emissions label numbers are rounded. The Rio Numbers: C40 Cities can  0.7425 metric ton/yr CH4 x 21b = 15.59 metric tons CO2e/yr a conversion done on US EPA Coalbed Methane outreach Program's Interactive Units Converter at:. Carbon dioxide equivalent or CO2e means the number of metric tons of CO2 emissions with the same global warming potential as one metric ton of another  Nov 18, 2020 As officially defined by Eurostat, CO2e (also written as carbon dioxide equivalent, CO2 equivalent or CO2eq) is a metric measure that is used to  Global warming potential (GWP) is the heat absorbed by any greenhouse gas in the For example if a gas has GWP of 100, two tons of the gas have CO 2e of 200 tons, and 1 part per million of the gas in the atmosphere has CO 2e of 100 pa Aug 29, 2019 Q22. How much is 25000 metric tons of CO2 equivalent (mtCO2e)?

Bild: Utsläpp av växthusgaser från flygresor (ton CO2e), per medlem. Utsläppen från medlemmars flygresor ligger relativt konstant över åren, omkring 12 000 ton, och utgör ca 7,5 % av protokollets totala utsläpp av växthusgaser. Siffrorna är delvis justerade för hög höjd, och de totala utsläppen bedöms kunna vara ännu högre.