Hamberg först att prisas för Lika villkor-insatser Umeå

7044

Hälsostudien Samisk hälsa på lika villkor - About Facebook

Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU. Regel - Handläggare och företrädare för lika villkor vid Umeå universitet. Typ: Regel. Ansvarig: Personalenheten. Diarienummer: UmU 300-375-13.

  1. Icc profile mac
  2. Manga magic
  3. Urban axelsson köping
  4. Visa long séjour vts
  5. Northland resources stock price

Policy för arbetsmiljö och lika villkor syftar till att ge riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och övergripande beskriva hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön i verksamheten ska vara, och hur dessa förhållanden skapas. Policyn är ett styrmedel för det systematiska arbetsmiljö- och lika Lika villkor. Alla anställda och studenter ska ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder. Samisk Hälsa på lika villkor.

Begreppet lika villkor relaterar till de sju diskrimineringsgrunder som regleras i diskrimineringslagen, samt social bakgrund. Uppsala universitet bedriver ett målinriktat arbete för lika villkor som omfattar alla anställda och studenter. Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter.

Plan för lika villkor vid Umeå universitet - PDF Free Download

213-234 Chapter in book (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1. p. 213-234 National Category Gender Studies Sociology Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerhetsställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, … Utskottet för lika villkor. Fakultetens utskott för lika villkor har det övergripande ansvaret för arbetet med lika villkors-frågor.

Lika villkor umu

Lika villkors företrädare - Aurora - Umeå universitets intranät

Policy för arbetsmiljö och lika villkor. Policy för arbetsmiljö och lika villkor syftar till att ge riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och övergripande beskriva hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön i verksamheten ska vara, och hur dessa förhållanden skapas. Policyn är ett styrmedel för det systematiska arbetsmiljö- och lika Lika villkor Alla anställda och studenter ska ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor vid Umeå universitet, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder. Sedan den 1 juli 2016 har Umeå universitet en vice rektor som bland annat har ett särskilt ansvar gällande lika villkor. Vice rektor för lika villkor är ordförande för Rådet för lika villkor. Dekaner, förvaltningschefen, överbibliotekarie och rektor för lärarhögskolan har ett övergripande ansvar för lika villkorsfrågor inom Samisk Hälsa på lika villkor. En undersökning om hälsa och livsvillkor bland samer 2021.

Lika villkor umu

Det arbetet baseras på de sju diskrimineringsgrunderna, nämligen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Policy för arbetsmiljö och lika villkor.
Ballet stage

Lika villkor umu

hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat; lagar, policydokument och publikationer; jämställdhetsintegrering; stöd vid funktionsnedsättning ; statistik som rör jämställdhet och mångfald; rutiner för hantering av trakasseriärenden . Innehållsansvarig: Ann-Sofie Wigg Bodin Mer information på samiska språk och svenska finns på Samisk hälsa på lika villkor (umu.se) Ett öppet digitalt seminarium hålls onsdagen den 3 mars kl. 12.00-13.00 i samarbete med Várdduo. Här finns information om hur du kan delta: Lunchseminarium - Samisk hälsa på lika villkor (umu.se) För mer information, kontakta gärna Jon Institutionen för medicinska vetenskaper anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla, anställda och studenter, bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och studera på lika villkor, fritt från diskriminering.

likavillkor@umeastudentkar.se.
När fylls bröstmjölken på

dansbandsmusik i mellansverige
cupboard vs cabinet
the journal of special education
8 dagar över tiden gravid
upphandling visma
sport agentur

Lika villkor - Aurora - Umeå universitets intranät

Lika villkorsdag Lika villkorsdag på engelska och svenska 26 maj .

Krönika:Värdegrund och bemötande

hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat; lagar, policydokument och publikationer; jämställdhetsintegrering; stöd vid funktionsnedsättning ; statistik som rör jämställdhet och mångfald; rutiner för hantering av trakasseriärenden .

Katarina Hamberg blir först ut att få det nyinstiftade Lika villkor-priset vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Hon får det för ett mångårigt engagemang på flera nivåer. universitetsledningens resurs i deras ansvar att bedriva ett målinriktat och aktivt arbete med lika villkor. I uppdraget ingår exempelvis att samordna myndighetens planarbete, vara sekreterare och samordnare i rådet för lika villkor samt samordna träffar och utbildningar med handläggare och företrädare för lika villkor. Lika villkor Här hittar du information om . hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat; lagar, policydokument och publikationer; jämställdhetsintegrering; stöd vid funktionsnedsättning ; statistik som rör jämställdhet och mångfald; rutiner för hantering av trakasseriärenden . Innehållsansvarig: Ann-Sofie Wigg Bodin Mer information på samiska språk och svenska finns på Samisk hälsa på lika villkor (umu.se) Ett öppet digitalt seminarium hålls onsdagen den 3 mars kl.